HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Prázdninové stredy v múzeu

Prázdninové stredy v múzeu

Hoci tomu premenlivé počasie a dramatická situácia na európskych veľtokoch a ich prítokoch v prvých júnových dňoch nenapovedá, leto sa k nám nezadržateľne blíži. Vo vzduchu ho cítia najmä nadšení prívrženci vodných radovánok a bronzovej pokožky, tí ostatní sa tešia na zaslúžené voľno a dúfajú, že na zregenerované telo a zrekreovanú dušu sa budú môcť spoľahnúť aspoň do najbližšej príležitosti. Možností a foriem, ako dovolenkové, alebo, ak chceme, prázdninové obdobie stráviť je dnes mnoho. Záleží len na nás, ktoré z nich si vyberieme a ako s nimi naložíme.

S ponukou oddýchnuť si, zabaviť sa a neobísť pritom ani kultúrne vyžitie prichádza každoročne aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Je pravda, že pri vymýšľaní zámerov na aktivity tradičného podujatia Prázdninové stredy v múzeu a tvorbe koncepcie jednotlivých tvorivých dielní myslia hornonitrianski múzejníci najmä na oddychujúcich školákov a študentov. Programovej pestrosti, zaujímavosti a výberu techník sa však medze vonkoncom nekladú, nejestvuje ani veková hranica či stupnica obtiažnosti. Vítaní sú všetci!

Navyše tento rok je časť aktivít tematicky zameraná na dôležité výročia mesta, regiónu i Slovenska. A tak počas deviatich pokračovaní cyklu tvorivých dielní s prezentáciami svet našich slovanských predkov vystrieda stredoveký písomný prameň, oslava dobrej úrody z našich polí, úžasný vynález mlynského kolesa, pôvabné tvary vytvorené "drevom v dreve", ale i exotické umenie origami, to všetko v nadväznosti na odborné múzejné činnosti v oblasti histórie, archeológie, etnografie, zoológie a konzervátorských zásahov. Pri spoločnej snahe dosiahnuť čo najlepší výsledok sa priestormi múzea bude rozliehať šum práce s papierom, zavonia v nich drevo, zbožie, pečatný vosk, ohýbať sa budú drôtiky a ucítiť i slobodnú voľbu materiálu pri bonusovej aktivite, ktorou bude tvorba modelu Prievidze spred 900 rokov.

Každú stredu od 3. júla až do 28. augusta 2013 v čase od 9.00 do 12.00 h srdečne pozývame všetkých záujemcov do priestorov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na niektoré z podujatí cyklu Prázdninové stredy v múzeu.

 

Vstupné na podujatia sú 2 kultúrne poukazy alebo 2 €.

 

3. júl 2013

AKO DÁVNI ARCHITEKTI

Stavba papierových modelov románskych kostolov inšpirovaných najstaršími sakrálnymi pamiatkami na hornej Nitre. K 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

 

10. júl 2013

SLOVANSKÁ PARÁDA

Výroba okrás na spôsob typických slovanských šperkov. K 1180. výročiu vzniku Veľkej Moravy.

 

17. júl 2013

MAĽOVANÁ ZMIENKA

Prenesenie zaujímavostí z obsahu Zoborskej listiny do maľovaného mapového obrazu. K 900. výročiu prvej písomnej zmienky o Prievidzi a ďalších obciach v regióne hornej Nitry.

 

24. júl 2013

SPEČATENÉ

Zostavenie fiktívnej listiny v stredovekom duchu a jej potvrdenie pečatidlom z múzejných zbierok. K 630. výročiu udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Prievidzi.

 

31. júl 2013

KRÁĽOVI A KRÁĽOVNEJ

Tvorba návrhov pamätných medailónov kráľa Kolomana, kráľovnej Márie a s nimi súvisiacich výročí Prievidze.

 

7. august 2013

VĎAKA ZA CHLIEB

Viazanie ďakovných dožinkových kytičiek doplnené prezentáciou rôznych typov žatevných nástrojov zo zbierok múzea.

 

14. august 2013

ZA BIELYM REMESLOM

Tvorba modelu mlyna s pohyblivou vrtuľkou pripomínajúcou podstatu mlynárskeho remesla s nadväznosťou na zbierkové predmety spojené s mlynárstvom a používaním múky.

 

21. august 2013

PÔVAB INTARZIE

Predstavenie tradičnej techniky výzdoby nábytku a jej uplatnenie pri tvorbe drevených dekorácií.

 

28. august 2013

PAPIEROVÝ ZVERINEC

Skladanie figúrok vybraných druhov živočíchov zo zoologických zbierok múzea technikou origami.

 

Fotogaléria

59 fotografií