HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Muzeálie ako súčasť kultúrneho dedičstva

Partnerstvo múzeí v súčasnej dobe nadobúda viacero podôb a veľkou mierou sa na ňom podieľajú aktivity, ktoré nachádzajú podporu v systéme grantových programov. Jedným z podujatí, ktorého organizátorom sú partnerské múzeá z dvoch strán hranice - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, sú Múzejné križovatky a v rámci neho dôležité miesto zaujíma medzinárodná konferencia s témou Muzeálie ako súčasť kultúrneho dedičstva.

Logo projektu Múzejné križovatky

Konferencia sa uskutoční 21. - 23. septembra 2011 v Prievidzi a stretnú sa na nej odborníci z múzeí, zástupcovia kultúrno-výchovných ustanovizní, orgánov samosprávy, ale aj reprezentanti záujmových zoskupení. Súčasťou konferencie je aj exkurzia po vybraných múzeách a múzejných zariadeniach v regióne horného Ponitria. Samostatná časť konferencie je venovaná workshopu s tvorivými dielňami, a to v skanzene vo Valaskej Belej so zameraním na sklársku výrobu a v rodiacom sa múzejnom zariadení s expozíciou tradičného bývania v Diviakoch nad Nitricou - Mačov so zameraním na tradičné textilné techniky.

Základné informácie o zámeroch, aktivitách a cieľových skupinách projektu Múzejné križovatky môžete nájsť na našich stránkach.