HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Pár programových zmien

Pár programových zmien

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi oznamuje, že mení termín konania výstavy Kto tu bol prvý?, ktorú predlžuje do konca roka 2022.

Múzeum zároveň upozorňuje, že plánovaná výstava Vianoce na dedine. Predstavenie magického obdobia roka prostredníctvom hmotnej a duchovnej kultúry pospolitého ľudu bude presunutá do programovej ponuky budúceho kalendárneho roka a inštalovaná v novembri 2023.

Ďakujeme.