HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Svätý Florián a hasiči v múzeu

Svätý Florián a hasiči v múzeu

Patrón hasičov a záchranárov, hutníkov, pekárov, hrnčiarov, debnárov, peciarov, kominárov, kováčov, mydlárov, vinohradníkov, pivovarníkov, ochranca pred ohňom alebo vodou, neúrodou, búrkou i suchom, sv. Florián. Nebol jediným ochrancom hasičov, patrili k nim napríklad sv. Agáta, sv. Barbora a sv. Vavrinec, no od 19. storočia prináležal v strednej časti Európy k najuctievanejším. Aj v Prievidzi dal richtár na Drevenom rínku neďaleko námestia po rozsiahlom požiari mesta v roku 1787 postaviť kamennú sochu sv. Floriána. Informácie o období vzniku klasicistickej plastiky sa mierne líšia - od roku 1788 po rok 1803. V súčasnosti na prievidzskom námestí stojí kópia sochy a originál aktuálne kraľuje výstave Horí!, otvorenej práve na sviatok sv. Floriána 4. mája, deň svätcovej popravy. 

Podľa legiend svätec zachránil mestá i jedincov pred ohňom a kostol, v ktorom boli uložené jeho pozostatky, pri požiari celého mesta nezhorel. Patrónom hasičov sa stal však hlavne pre svoju odvahu, keď ako plukovník v legionárskom vojsku rímskeho cisára obetoval vlastný život za záchranu zatknutých a uväznených kresťanských vojakov. Statočnosť a ochotu pomáhať prejavujú i dnešní hasiči, nad ktorými drží patronát, a ich priaznivci, a to nielen pri likvidácií požiarov či iných pohrôm. Pri príprave výstavy Horí! k 100. výročiu Okresnej hasičskej jednoty v Prievidzi sa nezištne pričinili na jej realizácii. Dobrovoľný hasičský zbor Poruba dopravil staré ručné striekačky z muzeálnych depozitárov, občianske združenie DHZ BOZPO Prievidza - Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Prievidza zapožičalo historické hasičské predmety, rovnako ako Vladimír Považan z Občianskeho združenia pre hasičskú históriu na Slovensku, ktorý prispel i dôležitými informáciami a radami k tematike. Podpora prišla aj z iných radov, nielen od samotných oslávencov. Svoj príspevok pridalo aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice, keď trojrozmerné muzeálne exponáty a výpožičky zo súkromných zbierok na výstave doplnilo o archívne dokumenty. Akademický sochár Dušan Hagara zabezpečil prevoz a inštaláciu originálu prievidzskej sochy sv. Floriána, aby mohla držať patronát nad oslavou storočnice Okresnej hasičskej jednoty v Prievidzi priamo v múzeu. Všetkým patrí srdečné ďakujeme, veď aj vďaka ich iniciatíve výstavné priestory uvítali návštevníkov práve na sviatok sv. Floriána, patróna hasičov, prezentáciou pripomínajúcou ich zásluhy.  

Výstava Horí!, venovaná založeniu prievidzského dobrovoľného hasičstva 26. augusta 1923, vyvrcholí koncom augusta na výročie storočnice.

 

Mgr. Jaroslava Kupčoková

Fotogaléria

6 fotografií