HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Príspevky, otázky, odpovede, výhercovia

 

1. súťažné kolo: Prekambrium

Správna odpoveď na 1. otázku: Asi pred 3,5 miliardy rokov.

Výherkyňa 1. kola súťaže: Anna Hubinová z Nedožier-Brezian

2. súťažné kolo: Prvohory (kambrium, ordovik)

Správna odpoveď na 2. otázku: Zmena chemizmu vody a zvýšenie obsahu kyslíka.

2. kolo súťaže bez vyhodnotenia

3. súťažné kolo: Prvohory (silúr, devón)

Správna odpoveď na 3. otázku: Z lalokoplutvých a dvojdyšných rýb.

Výherca 3. kola súťaže: Jarko Ertl z Prievidze

4. súťažné kolo: Prvohory (karbón, perm)

Správna odpoveď na 4. otázku: Stromovité prasličky, plavúne, papradia a ojedinelé kordaity.

Výherca 4. kola súťaže: Vladimír Pekár z Pravenca

5. súťažné kolo: Druhory (trias, jura)

Správna odpoveď na 5. otázku: Napríklad notosaury, ichtyosaury, plesiosaury (voda), dinosaury (súš), pterosaury (vzduch).

Výherca 5. kola súťaže: Milan Lomnický z Prievidze

6. súťažné kolo: Druhory (krieda)

Správna odpoveď na 6. otázku: Kontinent sa nazýval Pangea.

Výherca 6. kola súťaže: František Čizmadia z Prievidze

7. súťažné kolo: Treťohory (paleogén, neogén)

Správna odpoveď na 7. otázku: Koraly (šesťlúčové koraly).

Výherca 7. kola súťaže: Peter Priehoda z Malinovej

8. súťažné kolo: Štvrtohory (pleistocén)

Správna odpoveď na 8. otázku: Doby ľadové a medziľadové (glaciály a interglaciály).

Výherca 8. kola súťaže: Katarína Gatialová z Chrenovca-Brusna

9. súťažné kolo: Štvrtohory (holocén, antropocén)

Správna odpoveď na 9. otázku: Zem zažila päť masívnych vĺn vymierania fauny i flóry.

Výherca 9. kola súťaže: Janka Chvojková z Lehoty pod Vtáčnikom

 

Z geologického archívu Zeme (súťaž)