HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Dohoda č. 7/§ 52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Názov:Dohoda č. 7/§ 52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Rok:2014
Predmet:Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na dobrovoľnícku službu
1. zmluvná strana:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:31.3.2014
Dátum zverejnenia:31.3.2014
Dátum účinnosti:1.4.2014
Textová verzia: zmluva_31032014.pdf PDF 5,05 MB