HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Keď bolo more...

V utorok 7. novembra 2023 do múzea zavítala skupinka šikovných detí z Materskej školy Športová v Prievidzi. S múzejnou geologičkou a pedagigičkou si prezreli paleontolgickú výstavu Z pravekých morí horného Ponitria a vďaka interaktívnemu rozprávaniu zistili, aké stavovce i bezstavovce ukrývalo kedysi dávno more aj na území Hornonitrianskej kotliny. V ďalšej časti si všetky deti pomocou kópií fosílií vytvorili vlastnú skamenelinu a o pestrosti a variabilite obyvateľov druhohorných a treťohorných praoceánov sa presvedčili aj pri vyfarbovaní tematických omaľovaniek. Na záver mohli deti položiť zvedavé otázky. A keďže išlo o šikovných predškolákov, zaslúžili si aj odmenu v podobe originálneho numulitu z Bojníc.

Fotogaléria

4 fotografie