HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Prvé medodanie (3. máj 2024)

V piatok 3. mája 2024 sa v priestoroch múzea uskutočnila finisáž výstavy Včelárstvo a pernikárstvo na hornom Ponitrí s kvalitným skutočným i hudobným medom. Návštevníci si mohli vychutnať poslednú komentovanú prehliadku výstavy v sprievode kurátorov Jána Vingárika a Lívie Oršulovej, ale aj poctivé produkty včiel miestnych včelárok. Príjemnú atmosféru dotvoril koncert Dominiky Belanskej, ktorá predstavila piesne z jej pripravovaného debutového albumu.

Fotogaléria

5 fotografií