HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Deň Zeme 2022: Investuj do našej planéty

Termín: od 22.4.2022, 08:00 do 27.4.2022, 15:00 piatok 22. apríl, pondelok - streda 25. - 27. apríl

Ekologicky motivovaný sviatok Deň Zeme, ktorý upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a podnecuje k diskusii o možnostiach záchrany modrej planéty, si každoročne pripomíname 22. apríla. Oslavy na celom svete sú spojené s informačnými a vzdelávacími akciami, zameranými na propagáciu a podporu ochrany životného prostredia.

Celosvetová výzva tohtoročného Dňa Zeme nesie názov Investuj do našej planéty. Cieľom kampane roku 2022 je motivovať jednotlivcov i organizácie nielen k zamysleniu, ale i k činom vedúcim k záchrane výrazne zdevastovanej prírody modrej planéty.

K tomuto sviatku sa pripojí aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi svojimi interaktívnymi aktivitami. Podujatie je určené školským kolektívom i širokej verejnosti, všetkým, ktorí chcú poznať, pretože chrániť môžeme len to, čo dobre poznáme.

Samotné podujatie má niekoľko alternatív:

  • panelová výstava Západné Karpaty - spoločná hranica a kvíz o chránených druhoch
  • zábavno-náučné aktivity na stanovištiach
  • tvorivá dielňa: Namaľuj si svoju modrú planétu
  • tvorivá dielňa: Vyrob si ekodarček

Lektor: Ing. Katarína Keratová, Mgr. Zita Radosová

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred na telefónnom čísle: 046/542 30 54 alebo na e-mailovej adrese: info@muzeumpd.sk.

Cieľová skupina: vyššie ročníky MŠ, všetky ročníky ZŠ i SŠ, široká verejnosť

Optimálny počet žiakov v skupine: 20 žiakov

Vstupné: 1,50 € pri sprievodnom podujatí s aktivitami, 2 € pri tvorivej dielni

 


Plagát


Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Zita Radosová

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Fotogaléria

8 fotografií