HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Deň Zeme 2023: Investuj do našej planéty

Termín: od 20.4.2023, 08:00 do 26.4.2023, 15:00 20., 21. apríla a 24. až 26. apríla od 8. do 15. h

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sa opätovne pripája k celosvetovej výzve Deň Zeme, ktorá sa aj v roku 2023 nesie pod mottom Investuj do našej planéty. Cieľom kampane je motivovať jednotlivcov i organizácie k zamysleniu i k činom, ktoré povedú k záchrane výrazne zdevastovanej prírody modrej planéty.

Múzejné interaktívne aktivity sú určené školským kolektívom i širokej verejnosti, všetkým, ktorí chcú poznať, pretože chrániť môžeme len to, čo dobre poznáme.

 

Edukačno-tvorivé podujatie je spojené s aktivitami:

  • lektorovaná prezentácia s rozprávaním o Dni Zeme
  • tvorivá dielňa Namaľuj si svoju modrú planétu
  • panelová výstava Chránená príroda horného Ponitria

Lektor: Ing. Katarína Keratová, Mgr. Zita Radosová

Skupiny návštevníkov je potrebné nahlásiť vopred telefonicky 046/542 30 54 alebo 0901 918 834.

Cieľová skupina: vyššie ročníky MŠ, všetky ročníky ZŠ i SŠ, široká verejnosť

Optimálny počet žiakov v skupine: 20 žiakov

Vstupné: 2 €

 


Plagát


Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Zita Radosová, Ing. Katarína Keratová

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi