HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Deň Zeme v múzeu

Termín: od 22.4.2024, 08:00 do 23.4.2024, 17:00 pondelok 22. 4. od 8. do 10 h, utorok 23. 4. od 15.30 h

Deň Zeme v múzeu

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi aj v roku 2024 podporuje celosvetovú výzvu Deň Zeme.

22. apríl 2024 od 8.00 do 10.00
Deň Zeme so včelami
Zážitkové sprievodné podujatie k výstave Včelárstvo a pernikárstvo na hornom Ponitrí, organizované pri príležitosti Dňa Zeme. V prípade priaznivého počasia bude ústrednou aktivitou pozorovanie života a práce včiel v priehľadnom úli pod dozorom včelárky Ing. Kataríny Minichovej z prievidzskej Včelej záhrady. Nezávisle od neho si (nielen) detskí záujemcovia vyskúšajú včelársky ochranný odev a v ňom sčasti aj prácu včelára. Okrem toho na výstave spoznajú najrôznejšie typy úľov, medometov a včelárskych pomôcok od najstarších až po súčasné, ovoňajú prísady do medovníkov (perníkov), porovnajú farby a chute rôznych medov i ďalších včelích produktov. Na záver si počas krátkej tvorivej dielne vytvoria drobnú pamiatku na návštevu včelárstva v múzeu.

Lektorujú: Ing. Katarína Minichová z projektu Včely v meste Prievidza a pracovníci múzea
Vstupné: 2 €

23. apríl 2024 o 15.30
O včelách a lesoch
Podujatie pri príležitosti Dňa Zeme ponúka fanúšikom včiel, lesov, histórie a regiónu hornej Nitry možnosť dozvedieť sa niečo viac o téme oboch aktuálnych výstav - histórii včelárstva a lesníctva. Pozostáva z dvoch navzájom voľne nadväzujúcich prednášok pre širokú verejnosť:

1. Minulosť včelárstva v Prievidzi a okolí;
2. Stopy reformy Márie Terézie v oblasti lesov a krajinotvorby na hornej Nitre.

Prednáša: PhDr. Ján Vingárik, odborný pracovník múzea
Vstupné: 3 €

Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

PhDr. Ján Vingárik

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Fotogaléria

12 fotografií