HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Aktuality

Aktuálne informácie o dianí a podujatiach v múzeu:

20.9.2012
Paralympijské medaily v múzeu

Návštevníci podujatí Dní európskeho kultúrneho dedičstva si mohli pozrieť medaily z Letných paralympijských hier.

5.9.2012
Archeologický prieskum v Diviakoch nad Nitricou

Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi vykonali krátky zisťovací prieskum v Diviakoch nad Nitricou.

27.8.2012
Bodka za Prázdninovými stredami

Zdárny priebeh a ukončenie prázdninového cyklu tvorivých dielní pre škôlkarov, školákov, študentov a pre všetkých, v ktorých bez ohľadu na vek drieme hravá činorodosť.

30.7.2012
Kultúrne poukazy dočasne neprijímame

Platba kultúrnymi poukazmi na múzejné podujatia až do odvolania nie je možná.

30.7.2012
Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne pre školákov a študentov.

2.7.2012
Múzeá a muzeálie v Zlíne

Plošná prezentácia múzeí v Prievidzi a v Zlíne prostredníctvom projektu Múzejné križovatky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.

4.6.2012
Múzeá a muzeálie v Trenčíne

Plošná prezentácia múzeí v Prievidzi a v Zlíne prostredníctvom projektu Múzejné križovatky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.

3.5.2012
Múzeum v škole

Zastávka putovnej panelovej výstavy Za poznaním hornej Nitry na Základnej škole Rastislavovej v Prievidzi, kde sa stala súčasťou týždňa regionálnej výchovy.

20.4.2012
Mjartanove Sebedražie 2012

Vyhlásenie výsledkov III. ročníka etnologickej súťaže.

17.4.2012
Žrebovanie výhercov publikácie Klenoty prírody Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja

Vyvrcholenie sprievodného podujatia k výstave 'Západné Karpaty - spoločná hranica. Chránené územia Trenčianskeho kraja'.