HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
12.1.2017 Zmluva o platbe členského príspevku nove_zmluvy/Addons/zmluva_12012017_edt.pdf PDF text 403,25 kB
22.12.2016 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 6187/2016 nove_zmluvy/zmluva_21122016.pdf PDF text 2,09 MB
12.12.2016 Čiastková zmluva o dodávke plynu č. 5100021388/4100033898 nove_zmluvy/zmluva_12162016.pdf PDF text 1,92 MB
6.12.2016 Kúpna zmluva HNM-KZ-2/2016 nove_zmluvy/Addons/zmluva_06122016_2.pdf PDF text 126,99 kB
6.12.2016 Kúpna zmluva HNM-KZ-1/2016 nove_zmluvy/Addons/zmluva_06122016_1.pdf PDF text 128,08 kB
1.12.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_2016/A nove_zmluvy/Addons/zmluva_01122016_3.pdf PDF text 2,07 MB
1.12.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_2016/A nove_zmluvy/Addons/zmluva_01122016_2.pdf PDF text 3,73 MB
1.12.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_2016/A nove_zmluvy/Addons/zmluva_01122016_1.pdf PDF text 3,71 MB
30.11.2016 Poistná zmluva č. 25-11860 nove_zmluvy/Addons/zmluva_30112016.pdf PDF text 2,85 MB
16.11.2016 Zmluva o prevedení plošnej inzercie na plagátoch Prievidza nove_zmluvy/Addons/zmluva_16112016.pdf PDF text 1,22 MB
15.4.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb nove_zmluvy/Addons/zmluva_15042016.pdf PDF text 3,47 MB
14.4.2016 Darovacia zmluva (Nadácia Bane...) nove_zmluvy/Addons/zmluva_14042016.pdf PDF text 464,15 kB
2.3.2016 Výpoveď' zmluvy o nájme plochy nove_zmluvy/Addons/zmluva_02032016.pdf PDF text 403,87 kB
1.3.2016 Rámcová zmluva na vykonanie služby nove_zmluvy/Addons/zmluva_01032016.pdf PDF text 63,88 kB
16.2.2016 Zmluva o platbe členského príspevku nove_zmluvy/Zmluva_16022016_1_.pdf PDF text 393,34 kB
1.2.2016 Zmluva č. 09/2016 o platbe členského príspevku nove_zmluvy/Addons/zmluva_01022016.pdf PDF text 457,02 kB
17.12.2015 Zmluva o spolupráci (Zemianske Kostoľany) nove_zmluvy/Addons/zmluva_17122015.pdf PDF text 718,49 kB
2.12.2015 Zmluva o spolupráci (Nitrianske Pravno) nove_zmluvy/Zmluva_02122015_1_.pdf PDF text 885,54 kB
30.10.2015 Poistná zmluva č. 25-11775 /Zmluva_30102015.pdf PDF text 160,05 kB
14.10.2015 Kúpna zmluva HNM-KZ-2/2015 nove_zmluvy/Zmluva_14102015_2.pdf PDF text 236,54 kB