HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Aktuality

Aktuálne informácie o dianí a podujatiach v múzeu:

24.8.2022
Prázdninové stredy v múzeu 2022

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov.

7.7.2022
Pomocníci v domácnosti (súťaž)

Múzejná súťaž v periodiku MY Regionálne noviny venovaná aktuálnej výstave.

15.6.2022
Numizmatický fond má nový šat

Zvyšujeme úroveň zabezpečenia numizmatických zbierok.

13.6.2022
Seminár kronikárov 2022

Po dvoch rokoch sa v múzeu opäť stretli kronikári obcí hornej Nitry.

6.6.2022
Matúšov kraj v Bojniciach

Múzejné podujatie hostila ZŠ Bojnice.

26.4.2022
Ocenení múzejníci

Výročné oceňovanie nositeľov kultúry na hornej Nitry: Kultúra 2021.

21.4.2022
Míľnik v ochrane numizmatickej zbierky

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi zlepšilo starostlivosť o numizmatický fond.

6.4.2022
Deň Zeme s hornonitrianskymi múzejníkmi

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sa pripája k podpore celosvetovej výzvy Deň Zeme.

31.3.2022
Zmena termínov výstav

Múzeum skracuje termíny niektorých podujatí.

2.1.2022
Múzeum v prvom štvrťroku 2022

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi plánuje v mesiacoch január - marec viacero prezentačných aktivít.