HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Aktuality

Aktuálne informácie o dianí a podujatiach v múzeu:

30.1.2020
Posiedky nad remeslom

Základy tradičných remeselných techník. Vzdelávací cyklus realizovaný v mesiacoch február a marec 2020.

19.11.2019
Človek a krajina v minulosti po šiestykrát

Environmentálne dejiny krajiny bádajú i hornonitrianski múzejníci.

24.9.2019
Etnológ a múzeum v Lučenci

Múzeum má zastúpenie na etnologickej konferencii.

20.9.2019
Ďalšia novinka v župnom múzeu na hornej Nitre

Jeden z úspešných projektov obalil niektoré zbierky do nového šatu.

16.9.2019
Novinka v múzeu na hornej Nitre

Hrnčiarske a sklárske výrobky i krehký porcelán odteraz uložené modernejšie a bezpečnejšie.

24.8.2019
KIS Tritius

V múzejnej knižnici sme zaznamenali prechod na nový knižničný informačný systém, a teda aj na nový webový katalóg.

10.7.2019
Milan Rastislav Štefánik (súťaž)

Múzejná súťaž v periodiku MY Hornonitrianske noviny venovaná 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika.

17.6.2019
Múzejníci vo Vyšehradnom

Účastníci 11. celoslovenského stretnutia Detskej organizácie Fénix zavítali na hornú Nitru.

9.6.2019
Prázdninové stredy v múzeu 2019

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov.

24.5.2019
Múzeum na Noci kostolov

Tohtoročná Noc kostolov obohatená o múzejnú prednášku.