HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Aktuality

Aktuálne informácie o dianí a podujatiach v múzeu:

16.7.2014
Horná Nitra v období prvej svetovej vojny

Súťaž pre čitateľov regionálneho periodika MY Hornonitrianske noviny k storočnici prvej svetovej vojny.

30.5.2014
Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne pre školákov a študentov každú stredu počas letných prázdnin.

15.5.2014
Kamenný herbár v Humennom

Fosílie listov drevín z treťohorného hornonitrianskeho pralesa v porovnaní s ich žijúcimi príbuznými druhmi.

20.2.2014
2% pre múzeum

Darujte 2% z vašich daní za rok 2013, na podporu kultúrno-výchovných podujatí, ktoré pre vás každoročne pripravuje Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.

23.1.2014
Kamenný herbár v Poprade

Fosílie listov drevín z treťohorného hornonitrianskeho pralesa v porovnaní s ich žijúcimi príbuznými druhmi.

4.12.2013
Vandrovky za remeslom

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi participuje na projekte K-2000, združenia na podporu kultúry hornej Nitry realizovanom s podporou Nadácie Orange v programe Zelená pre seniorov 2013.

8.11.2013
Počiatky Prievidze očami detí

Fantázia nedospelej mysle v sprievodnej aktivite Roka výročí mesta Prievidza.

29.9.2013
Kamenný herbár v Spišskej Novej Vsi

Fosílie listov drevín z treťohorného hornonitrianskeho pralesa v porovnaní s ich žijúcimi príbuznými druhmi.

4.9.2013
Ohliadnutie za Prázdninovými stredami

Skončili veľké prázdniny a s nimi i tradičný cyklus tvorivých dielní pre školákov v rámci podujatia Prázdninové stredy v múzeu 2013.

4.9.2013
Z dejín mesta Prievidza

Súťaž pre čitateľov regionálneho periodika MY Hornonitrianske noviny k dôležitým medzníkom v historickom dianí mesta Prievidza.